• Opsada je trajala 44 mjeseca, odnosno 1425 dana.
 • Ubijeno je 11.500 osoba, od čega 1600 djece.
 • 50.000 ljudi je lakše i teže ranjeno.
 • Za vrijeme opsade prosječno je padalo 329 granata dnevno.
 • 3.777 je rekordan broj granata u samo jednom danu.
 • Svaki 5-ti stanovnik Sarajeva bio je u opasnosti od pogotka snajpera ili nekog drugog oružja.
 • Tunel spasa dug blizu 800 metara, a visok oko 1,6 metara, prokopan 1993. godine bio je jedini izlaz iz Sarajeva, ali i jedini put kojim je ulazila hrana.
 • Prosječno je kroz tunel dnevno prolazilo 4.000 ljudi, a svako od njih je nosio skoro 50 kg hrane.
 • Od 80 sakralnih objekata islamske kulture svi su lakše ili teže oštećeni, 8 je potpuno razoreno.
 • Od 26 spomeničkih objekata pravoslavne, katoličke i jevrejske kulture u Sarajevu, samo 3 su neoštećena.
 • 2 osobe pravosnažno osuđene za snajperisanje i granatiranje po komandnoj odgovornosti.
 • 2 osobe nepravosnažno osuđenje za terorisanje sarajlija granatiranjem i snajperisanjem.
 • 0 osoba osuđeno za direktno pucanje po građanima Sarajeva.